SLUŽBY

Našou ambíciou je vybudovať z firmy zákaznícky orientovanú slušnú lokálnu firmu.
So schopnosťou obstáť v konkurencii v podmienkach liberalizovaného trhu.
Kľúčovými faktormi na dosiahnutie tohto cieľa sú predovšetkým:
- kvalita poskytovaných služieb,
- spoľahlivosť dodávok tovaru,
- vývoj a profesionalizácia prístupu ku klientovi,
- ohľaduplnosť k životnému prostrediu.

Náš tým poskytne klientom široký rozsah služieb primárne a sekundárne súvisiacich:
- predaj tovaru v obchodnej prevádzke v Bratislave
- predaj cez internet
- zapožičiavanie tovaru a výrobkov na akcie a príležitostné aktivity klientov
- konzultácie a poradenstvo v oblasti informačných technológií:
 
 • profylaktická starostlivosť - preventívna a odborná údržba techniky
 • kompletizácia, upgrade a servis počítačov
 • inštalácia, kontrola funkčnosti a nastavení operačného systému,
 • inštalácia, kontrola funkčnosti a nastavení aplikácií a legálneho software,
 • antivírová kontrola,
 • návrhy riešení a dodávky PC, notebookov a serverov
 • návrhy riešení a dodávky periférnych zariadení
 • návrhy cenovo výhodných riešení nákupov licencií software
 • návrh a realizácia sieťového informačného systému
 • návrhy cenovo výhodných riešení a realizácia antivírových systémov
 • návrh a realizácia pripojenia k Internetu
 • registrovanie a preregistrovanie domén, webhosting
 • výroba a aktualizácia www stránok
 • návrh, inštalácia a rozširovanie káblových alebo bezdrôtových sietí
 • návrh a inštalácia bezpečnostných kamerových okruhov
 • dodávky spotrebného materiálu
 • čistenie výpočtovej techniky