PROFIL

LINI systems pôsobí na slovenskom trhu od roku 1994. To je 18 rokov spokojných zákazníkov, skúseností a poznatkov z oblasti informačných technológií, registračných pokladníc a pokladničných systémov.
Pre svojich zákazníkov zabezpečujeme logistické služby, týkajúce sa ponuky, predaja, dovozu a servisu výpočtovej, komunikačnej, kancelárskej a pokladničnej techniky.
 
Našu hlavnú náplň tvoria komplexné dodávky:
- výpočtovej techniky, programového vybavenia a lokálnych počítačových sietí,
- fiškálne tlačiarne a pokladničné systémy,
- systémy verejného stravovania,
- hotelové a reštauračné systémy.
Zabezpečujeme školenia a poradenskú činnosť.

Našim cieľom je predávať zariadenia s vysokou pridanou hodnotou. LINI systems ide cestou zvyšovania kvality poskytovaných služieb. Inak povedané - je pre nás prioritné dodávať klientovi kvalitné tovary a služby, s ktorými nie sú následne žiadne problémy.
LINI systems pracuje na báze stálych klientov, ktorým navrhujeme, inštalujeme, udržiavame, rozširujeme a upgradujeme park výpočtovej techniky a informačných systémov.
Našou zásadou je poskytnúť klientovi komplexnú starostlivosť.