FT4000 - servisné prehliadky

Dátum: 25.02.2013
 

Vážení užívatelia fiškálnych tlačiarní,
na základe zákona 289/2008 Z.z. o registračných pokladniciach bol stanovený limit servisných prehliadok fiškálnych tlačiarní na obdobie minimálne raz za 5 rokov a zároveň výrobca (Varos Trade s.r.o., Banská Bystrica) stanovil periódu prehliadok pri výrobkoch FT4000 raz za 24 mesiacov.
Niektorým z Vás boli nasadzované fiškálne tlačiarne FT4000 koncom roka 2010 a v priebehu roka 2011. V nich bol aplikovaný do riadiaceho software povel, že po prejdení limitu 60 dní, kedy fiškálna tlačiareň pri spustení vytlačí na páske hlásenie „Volajte servis“ (a zároveň to zobrazí na displeji), sa tlačiareň zablokuje a zobrazuje hlásenie „Nutný servis“. V novších typoch FT4000 ku blokácii zariadenia už nedochádza, pretože medzi tým došlo k novele predmetného zákona.
Aby nedošlo k hraničnej situácii, kedy bude potrebný zo dňa na deň servisný zásah, skontrolujte si dátum aktivácie Vašej fiškálnej tlačiarne v knihe pokladnice a priebežne si kontrolujte po spustení FT4000 pásku a displej (pre zobrazovanie „Volajte servis“).
Ďalším dôvodom pre zobrazenie hlásenia „Nutný servis“ je naplnenie hraničných hodnôt počtu blokov alebo denných uzávierok vo fiškálnej pamäti. Tieto údaje si viete priebežne raz za určité obdobie (napríklad mesačne) overiť aj sami. Na klávesnici FT4000 sa nachádza tlačidlo „Výber“, ktoré keď trikrát stlačíte, rozsvieti sa na pravej strane dióda „LOG“. Následne hneď stlačíte tlačidlo „Potvrď“ a tlačiareň vytlačí krátke hlásenie. V desiatom riadku bude uvedený počet už vykonaných denných uzávierok a počet vytlačených pokladničných blokov (napríklad v tvare DU=1627/BL=55318). To znamená, že bolo vytlačených už 1627 denných uzávierok (hraničný počet je 2500) a 55 318 pokladničných blokov (hraničný limit je 100 000). Po naplnení jedného z týchto údajov sa FT4000 zablokuje a je potrebné vymeniť fiškálnu pamäť. V súbore LOG je zároveň zobrazený aj termín servisnej prehliadky FT4000 (7 riadok, v tvare Servis:14.11.2013)
Odporúčame všetkým užívateľom, aby si tieto údaje občas priebežne skontrolovali. A v prípade potreby sa so svojou servisnou organizáciou dohodli na termíne servisnej prehliadky, prípadne výmeny fiškálnej pamäti.

LINI systems
Váš dodávateľ pokladníc a pokladničných systémov 

« späť