Pokladnice a zmena adresy

Dátum: 07.02.2013
 

Vážení zákazníci,
vďaka aktívnemu prístupu firmy Elcom sme získali Ďalšie vyjadrenie Ministerstva financií SR na tieto témy:
1. Má podnikateľ povinnosť zmeniť si hlavičku v ERP, čiže vymeniť fiskálnu pamäť v prípade, že v obci dôjde k premenovaniu alebo prečíslovaniu ulíc?
2. Ako má postupovať servisná organizácia ak pri povinnej údržbe pokladnice podľa §4 ods. 2 písmeno a) bod 7 zistí, že v pokladnici je vadný diel, ktorý ohrozuje správnu funkčnosť ERP, ale zákazník odmieta uhradiť prípadnú opravu ERP.
Pri daňovej kontrole odporúčame poskytnúť oficiálne vyjadrenie Ministerstva financií SR. Naďalej budeme monitorovať situáciu na trhu a pri akýchkoľvek dôležitých skutočnostiach Vás budeme informovať. 

Vyjadrenie MF SR

« späť