Prezentácia, konzultácia, odborné poradenstvo, predaj.
Registračné pokladnice, fiškálne tlačiarne, pokladničné systémy.
Dotykové POS počítače, skladový a pokladničný software.
Snímače čiarových kódov, zákaznícke displeje, pokladničné zásuvky, váhy.
Reštauračný a hotelový informačný systém. Systém verejného stravovania.
Doplnky a spotrebný materiál. Predaj, inštalácia, servis a podpora.

Vážení zákazníci,
od roku 1994 sa venujeme komplexnému zaisteniu Vašich potrieb a požiadaviek v oblastiach:

Registračné pokladnice, fiškálne tlačiarne a pokladničné systémy

 • predaj registračných pokladníc podľa zákona 289/2008 Z.z.
 • predaj fiškálnych tlačiarní
 • predaj snímačov čiarových kódov, obchodných váh, peňažných zásuviek, displejov
 • predaj doplnkov a spotrebného materiálu
 • predaj software (ekonomický, pokladničný, skladový...)
 • riešenie pokladničných systémov na mieru
 • služby (servis, nastavenie, inicializácia, optimalizácia...)
 • prezentácia, konzultácie, školenia
   

Výpočtová technika

 • predaj kvalitných značkových a skladaných počítačov s 36 mesačnou zárukou
 • predaj notebookov, tlačiarní, periférií
 • predaj doplnkov a spotrebného materiálu
 • predaj software (operačné systémy, aplikačný, antivírový, grafický...)
 • služby (odvírenie, inštalácia, optimalizácia, servis...)
 • siete, internet
 • prezentácia, konzultácie, školenia
   

Stravovacie, reštauračné a hotelové systémy

 • predaj špecializovaných software pre evidenciu stravníkov, sklady a normovanie
 • predaj špecializovaných software pre reštauračné a hotelové prevádzky
 • predaj špecializovaného hardware pre výdaj, objednávanie a odhlasovanie stravy
 • predaj doplnkov a spotrebného materiálu
 • riešenie stravovacieho, reštauračného a hotelového systému na mieru
 • prezentácia, konzultácie, školenia